Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 25 Yaşında!..       
 
(Frankeştayn)ın yeni canavarı: IŞİD (DAEŞ)
Ali Erdal
(İmaj)... Batı'dan öğrendiğimiz bir kavram... Öğrendiğimiz demeyelim, öğrenmiş olsaydık bir kere aldanırdık; Batı'dan aldığımız diyelim... Bir türlü hakikatini tam olarak anlayamadık, göremedik. Olanla (imaj)ı üst üste gelen iki resmi bir sanmak misali karıştırdık. İkisini aynı sandık.

(İmaj), görünmek, görüntü vermek demek... Ne olduğun önemli değil, nasıl görüntü verdiğin önemli... Görüntüne, kabul edilecek şekli ver yeter... Görüntüyü kurtar, esas ne olursa olsun. Görüntüsünü vermen yeterli... Olmak değil, olmuş görünmek... Hattâ zaman içinde (imaj)ını şartlara göre değiştirebilirsin de... İçinden ne olursan ol, dışından görünülmesi gereken şekil ve tavır içine gir... İçinden istediğin kadar yanlış ol, yeter ki dışından doğru görün... Peçelenen içe göre değil, gösterilen dışa göre muamele edeceklerdir sana. Yani aldatma becerisi... Münafıklığın, meşru kabul edilmesi...

Batı; buhranlarla, çıkmazlarla, açmazlarla kıvranırken, kurtarıcı diye yutturdu kendisini bize... Kurtarıcı (imajı) verdi. İçi fesat çarşısı, görüntüsü iyilik meleği... İçinde buhranlar, hastalıklar, felâketler kaynıyor; (imaj)ı kurtarıcı ilâç... İşte Batı bu... (İmaj)ıyla insanlığı aldatmak... Bilhassa Müslümanları... Sinema sanatının ve arkasından gelen icatların, Batı patentli olduğuna dikkat etmek ve güzelleşmek için estetik ameliyat, onun (imaj)a verdiği önemi anlamaya yeter.

Batının (imaj)ına, aldandık. Tanzimat, Meşrutiyet, Islahat, Reform... Ve daha neler... Hepsi güzeller güzeli imajıyla kırıtan "kurtarıcıya" benzeyerek kurtulmak içindi... Onu taklit edersek, elbisesini giyersek, onun gibi yer içersek, onun gibi yaşarsak, biz de onun gibi oluruz, yani kurtuluruz... Muhtaç-ı himmet dede, maymunu kandırdı.  »Devamı

Millî politikada devirler
Necip Fazıl Kısakürek
Millî politikada beş devrimiz var:
Birincisi, kuruluştan Kanunî'ye kadar (267 yıl) atılma ve yayılma devri... İkincisi, Knunî'nin oğlu Sarı Selim'den Tanzimata kadar (273 yıl) korunmaya çabalama devri... Üçüncüsü, Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar (70 yıl) yabancıya sığınma ve boyun eğme devri... Dördüncüsü, Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kadar (14 yıl) delirme ve başını kayalara çarpma devri... Beşincisi de, Cumhuriyet'ten bugüne kadar (54 yıl) Batı'ya kapılanma ve özünden uzaklaşma devri...
Görelim Mevlâm neyler?
Dergi Editörü
"Ne işimiz var bizim Suriye'de?" demeyecek ülke bir taneyse, o Türkiye'dir.
Bu sözü, hangi memleketin politikacıları söyleyebilir? Koreli söyleyebilir. Kanadalı söyleyebilir. İsveçli söyleyebilir. Çin, İngiliz, Fransız, Meksika, Somali, Endonezya... Hattâ Amerika ve Rusya. Yani Suriye'ye uzak olanlar.
Tevhid ehli olmadan olmaz
Site Editörü
İşleri daha kolay plânlamak konusunda uzmanlarının en önemli tavsiyelerinden bir tanesi ana işi küçük bölümlere ayırıp o küçük aksiyonları halletmek üzere plânlamayı yapmaktır, böylece o küçük parçalardan oluşan büyük işi bitirmek daha kolay olur. Âdetâ düşmanınızı yani işinizi küçük parçalara ayırıp güçten düşürürsünüz, sonra sıra ile küçük işleri halledip büyük işi tamamlamış olursunuz.
Bir tekmeyi ana karn...
Mehmet Hasret

Ağır bir ses yankılanıyor… “bilmiyorum artık, yükseğe düşen bir isim rengi”, yine hatırı var “daracık bir aradan” sızan matemin… Her sefer aklımdadır, sıçrayan kan… Bu sessizlik hayal ufkunun hangi cidarını yırttı; akıl yutağına sızan kauçuk ve kukla hamurundan bir kaç serpme, büyü işi ürperiş… Ayak tabanlarımda bir ülkenin karıncalık lügati var, daha fazla işlek duramam, işlek bir hatıradır sadece geçmişte teb...

Kurtuluş reçetesi
Er Tuğrul

İnsanoğlu tekâmül ettikçe, dünyayı yaşanır hale getirmek yerine, kendi oluşturdukları fanusların dışını ateşe vermekte daha mâhir olmuşlardır. Kendi sistemlerinin dışını cehenneme çevirip, kendi firavunluklarına tapanların imanlarını kavîleştirmekte, inanmayanlara veya asi olanlara tanrısal cezalar vermektedirler. Haçlı seferleri, Amerikan yerlilerinin başına gelenler, Afrika’dan zorla götürülen köleler, Rus ve Çin komünist devrimleri...<...

Annelerimiz-8 Hz.Ümm...
Yavuz Sert

Ümmü Seleme validemiz, Efendimiz'in bi'setinden yaklaşık onbeş sene önce, asil bir ailenin mensubu olarak Mekke'de doğmuştur. Asıl adı Hind'dir, Ümmü Seleme künyesidir.  Validemiz Benî Mahsun kabilesindendir, Dârü'l Erkam'da yer almış ilk hanım müslümanlardandır. Halazadesi Abdullah ile evlendikten sonra Habeşistan'a hicret etmişlerdir. Validemizin Habeşistan'da bir yavrusu dünyaya gelmiş ve ismini Seleme koymuşlardır. Validemizin künyesi bu çocu...

Boyama kitabı, ölüm ...
Sinan Ayhan

Zamanın bir bilince erdirildiği günden itibaren, insanın kucağındaki miras, ölüm oldu… İnsanoğlu; bilinmezliğin bütün kıyılarında, karşısındaki hazin ifadeyi bir korku bulutuyla karşılaya geldi ve  kendini buna karşın bir umutla yoğurmaya çalıştı, dünyayı da bu hazin çaba içinde bir maya mahzeninde karşılaya geldi(gitti)…

Donuk mürekkep
Ahmet Değirmenci

Hokkama batırdığım divitimi dikkatle çıkarıp, en nazik hareketlerle kâğıdımın üzerinde gezdiriyor, yeni bir seyahate çıkıyorum. Saatlerimi alan bu yolculuk esnasında, bir yandan Dede Korkut Hikâyelerini kıskandıracak büyüklükte destanlar oluşurken, beri yandan da destanın en can alıcı resimleri dökülüyor süt beyazı kâğıdıma. Ama hiçbir şey burada bitmiyor! 

İçimizdeki Moskoflar...
Halis Arlıoğlu

Bunun en çarpıcı örneği; Diyarbakır ulu câmii yakan dinsiz cânîler ve onların sözcülüğünü yapan TBMM’deki şâkîlerdir. O yüzden buna; “Lenin’ler, Stalin’ler, Mao’lar ve Katerina’lar” demek de mümkündü. Ama o isimleri bilmeyen Anadolu halkı ve sayısız Müslüman, “Moskof” kelimesi ve isminin ülkemize, inançlarımıza ve mâsum halkımıza ne büyük acılar &c...


Gelecek sayı konusu (88):
Ramazan... Sahuru, iftari, teravihi, mukabelesi, sadakasiyla Hak Din’in zamana naksettigi delili...



Son Eklenen Yorumlardan
 Çok güzel...... Nermin Öztürk

 Sözcüklerin sihrine inanan bir yürek... Birliğin, dirliğin anahtarını bilen bir yürek... Usta bir ka... Nermin Öztürk

 Duygu yüklü imanın sesi... Çok güzel...... Nermin Öztürk

 Son zamanlarda okuduğum en güel şiir... Şiir yani... Yazanın önce yüreğin, sonra kalemine sağlık... ... Nermin Öztürk

 Ya çok güzel bir metin çok teşekkürler...


Tüm gazetelerimizin toplam tirajı, 70milyon nüfusa karşılık, 3,5 milyon…
Elâlemin memleketinde tek gazete bile çift rakamlı tiraja sahip. Mesela Japonya’da günde 13 milyon satan gazete var.
Bizde nüfus artıyor, gazete tirajları yerinde sayıyor, hattâ azalıyor. Demek ki “basın” diye piyasaya sürülen kâğıt parçalarına millet güvenmiyor. Bu güvensizliğe rağmen basından ödleri kopanlara yazıklar olsun!
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1993
Orta doğu
Kardelen
Geceyi ıstırap geçe
(Frankeştayn)ın yeni canavarı: IŞİD (DAE
Ölümtesi
Hiçbir şey sadece kendisinden ibaret değ
Vade doldu hanım gitti
Ya Resulallah
Görelim Mevlâm neyler?
Tevhid ehli olmadan olmaz
Yavuz Sert - Annelerimiz-8 Hz.Ümm...
Ali Erdal - (Frankeştayn)ın yeni...
Sinan Ayhan - Boyama kitabı, ölüm ...
Necip Fazıl Kısakürek - Millî politikada dev...
Necip Fazıl Kısakürek - Milli politika
Dergi Editörü - Görelim Mevlâm neyle...
Site Editörü - Tevhid ehli olmadan ...
Haceloğlu - Hâlâ mı,
Mehmet Hasret - Bir tekmeyi ana karn...
Necdet Uçak - Vade doldu hanım git...
Necdet Uçak - Allah birdir
Mustafa Büyükgüner - Ortadoğu'da taşlar y...
M. Nihat Malkoç - Umumi manzara
Mehmet Balcı - İstanbul
Hasan Tülüceoğlu - Babel'de doğuya bakı...
Ahmet Çelebi - Dilenci
Ahmet Çelebi - Ben geceyim
Av. Mustafa Büyükgüner - Düşünce iyi, organiz...
M. Hamdi ALKIŞ - Hiçbir şey sadece ke...
Muhammed İsa Öztürk - Geceyi ıstırap geçe
Muhammed İsa Öztürk - Aşk beklemeye gelmez
İbrahim Şaşma - Ya Resulallah
İbrahim Şaşma - Leyl
Mesut İlkay Yanık - Güneş
Halis Arlıoğlu - İçimizdeki Moskoflar...
Halis Arlıoğlu - Deniz ve dalgalar
Kubilây Ertekin - Eyüp Sultanda sabah ...
Ahmet Değirmenci - Donuk mürekkep
Mustafa Yumuşak - Ölümü düşündüm
Büşra Doğramacı - Derin külliyat
Kürsü Kainatın Efendisi - Boy
Hakan Özcan - Orta doğu
Süleyman Bozkurt - Kardelen
Remzi Kokargül - Güz geldi kuşlar da ...
Hüseyin Selçuk Bozkurt - Ölümtesi
Er Tuğrul - Kurtuluş reçetesi
Murat Yaramaz - Îman
Murat Yaramaz - Hiç
Kübra Bozan - Kırgın uyku tanesi
Gözlemci - Gizli anlaşmalar
Berrin Akarsu - Veda
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 1677719
 Bugün : 323
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 350841
 Bugün : 22
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 165
 87. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 15
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 5
Son Güncellenme: 27 Şubat 2016
Künye | Abonelik | İletişim