Kardelen'i DergiKapinda.com sitesinden satın alabilirsiniz.        Kardelen Twitter'da...        Kardelen 31 Yaşında!..       
"Bizim Yunus"
Ali Erdal

Hayırlı insanları anmak hayır getirir. Yunus diyor ki: “Bizim için hayır dua kılanlara selâm olsun!” Yunus hakkındaki konuşmayı dinlemeye gelenleri ben de aynı vezin ve mânâ ile selâmlıyorum.

Şimdi size desem ki... Buraya gelirken bir genç önüme çıktı ve bir kâğıt uzattı ve dedi ki: “Türkocağı’na gidiyorsun, şiirden anlayanlara hitap edeceksin. Şu şiirimi onlara okuyuver” dedi. Şimdi siz, böyle bir yerde, mevzu dışı bir şiir okunmayacağını bileceğiniz için birincisi... İkincisi mevzumuza göre Yunus’tan okunacağını tahmin ettiğiniz için ve üçüncü bir sebeple de... Üçüncü sebebi şiiri okuduktan sonra söyleyeceğim... Tabiî Yunus’tan okunacağını tahmin ediyorsunuz:

“Bir kararda durmayalım,

Gel gidelim, dosta gönül!

Hasretinden yanmayalım,

Gel gidelim, dosta gönül!”

Devamı iıin tıklayın
Âşıklar ölmez
Kadir Bayrak

“Ölümden ne korkarsın,

Korkma ebedî varsın!”

Sadece bu beytin, asırlar öncesinden bugünün hafakanlar içinde boğulan insanı için söylendiğini kim inkâr edebilir?

İnsanlık, uzun zamandır, kaybettiği ruhunu arıyor. Ruh, insanın derinliğidir ve insan, yaratılış gayesine uygun olarak ruhunun derinliklerine ne kadar inebilirse hem hâk katında hem de emsalleri arasında o derece yükselir. Modern insana, (en başta kendi nefsime) bu meseleyi anlatmak çok zor. Zaten anlatılabilecek bir mesele de değil bu, varılması gereken bir menzil, girilmesi gereken bir hâl, bir duruş, iman tavrı…

Devamı iıin tıklayın
Yunus Emre ve Lorca üzerinden bir medeniyetin diğerine el uzatması
Sinan Ayhan

47 yaşındayım; o vakit 47’ye nispetle zaman ve mekân bağlamında, dünyaya dair, eşya ve hadiseler arasında bir hesaplaşmam olmalı. Öyle mi… 47 yaşındayım ve sanki hiçbir şey değişmemiş gibi Kanunî misali Viyana’dan dönüyorum. 47 yılın bendeki ciğere işleyen hükmü bu...

Bu hükmün taradığı misaller nereden çıktı…

Devamı iıin tıklayın
Şairsiz devir
Necip Fazıl Kısakürek

Tarihçi bir fikir adamı Asuriler için şöyle der:

Sorun onları yutan unutulma uçurumuna, niçin silindiler? Zira şairleri yoktu.

Evet, şair o Hüma Kuşudur ki, bütün bir cemiyeti; camileri, sarayları, yolları, meydanları, bütün maddî ve manevi ağırlığıyla kanatları üstüne yerleştirir, havalanır, asırların tepesinden süzülüp geçer.

Demek istiyoruz ki, sanatkârı olmayan devir, hatta küçük bir zaman parçasını bile fethedebileceğini ummasın… İstikbale sözü olan devirler, mektuplarını, sanat güvercininin gagasına teslim ederler.

Devamı iıin tıklayın
Gönül hanım
Fatma Pekşen

“Etme reisim; bunu bana etme. Canımı al sesi çıkmaz; kılımı kıpırdatırsam namussuzum. Lakin buncağıza dokunma. Bırak eceliyle ölsün. İçini kurt kemirdiğinde, oyuğuna yılanlar yuva yaptığında, başına yıldırım düştüğünde ölsün. Kuruyup kalsın, yanının üstüne yıkılsın. Ama şimdileyin dokunma.”

“Yok… Deli değilim şükür. Aklım başımda. Bayramı da bilirim seyranı da. Zemheriyi de bilirim, koç katımını da. Senin gibi beyin beyliğini de bilirim, kendimin ne olduğunu da…”

Devamı iıin tıklayın
Mâverâ humması Yunusta
Dergi Editörü

Büyük milletlerin, büyük mütefekkirleri olur.

İngiltere’nin sömürgelerinden sorumlu bakanı, kendi mütefekkirleri için bakın ne diyor; “Bugün İngiliz kavmine deseler ki, Hindistan’dan mı vaz geçersin, Şekspir’den mi; tereddütsüz Hindistan’ı bir bahşiş diye verirdik ve Şekspir’i alırdık!”

Ne mutlu bize ki, tam da onlara ihtiyaç duyduğumuz anda, Allah, Türk milletine iki büyük mütefekkir, iki büyük şair, iki büyük “beklenen sanatkâr” lütfetti. Biri, şair Yunus, derviş Yunus, “Bizim Yunus”, diğeri de “masum Anadolu’nun saf çocuğu” Necip Fazıl…

Devamı iıin tıklayın
Yûnus var Yûnustan içeru
Site Editörü

İnsanoğlunun bizâtihi kendisini ve hayatını etkileyen unsurlar vardır. Kimisi maddî, kimisi mânevî... Yaşadığı coğrafyayı, o coğrafyanın iklimini başta gelen fiziksel unsurlardan sayabiliriz. Sert, kurak iklimde yaşayan insanların huyları, deniz kıyısında, sıcak iklimlerde yaşayanlardan farklı oluyor. Dağlık, yağışlı coğrafyada yaşayanlarda ayırt edici özellikler görülebiliyor. Bir kişide gördüğümüz bir huyu, belli bir coğrafyanın insanlarının huyuna benzettiğimizde “oranın suyunu içmiş” dememizin nedeni de bu olsa gerek.

Devamı iıin tıklayın
Gökyüzüne mektuplar...
Mehmet Hasret

Sevgili Gökyüzü…

Benim can rengimden haberin var mı?

Etim, tırnağım sen, güzel hasletlerim, ufuk gibi kaçan hasretlerim, başucu kitabım, kalbimdeki yuvam sen…

Atom parçalara ayrılıyor; “gönül dağından haykırışlar geliyor”; su buhar oluyor, gözyaşı nehir; ama bu her şeyi üzerinde eritmiş gövde nereye gideceğini bilemiyor, neden…

Devamı iıin tıklayın
Bu cemiyetin
Necip Fazıl

(Üstad Necip Fazıl’a göre)

 

BU CEMİYETİN

Dinî mizacı, Süleyman Çelebi’de

Derinlik ve olgunluğu, Mevlâna’da…

Mâverâ humması Yunus’ta…

Devamı iıin tıklayın
Gelecek sayı konusu
Kardelen Dergisi

Gelecek sayı (111) konusu, 15.11.2021 tarihinde sitemizden (kardelendergisi.com) ilân edilecek.

Eserler, 06-19.12.2021 tarihleri arasında, “KARDELEN’DE YAYINLANMASI TALEBİYLE” Word dosyası olarak (kardelen@kardelendergisi.com) adresine gönderilmeli. Bu tarihler dışında ve başka adreslere gönderilenler, dikkate alınmayacak.

Devamı iıin tıklayın
Kardelenden haberler
Kardelen Dergisi

MUZAFFER DOĞAN’IN MAKALESİ YENİ TÜRKİYE DERGİSİNDE

SİNAN AYHAN’IN “BİR” ROMANI ÇIKTI 

YAZARLARIMIZDAN YENİ KİTAPLAR

31. Kardelen Toplantısı

KARDELEN KİTAP OKUMALARI

31. TOPLANTI BAŞKAN Emre KAYMAZ’IN KONUŞMASI

 

 

Devamı iıin tıklayın
Hayata Yunusça bakmak
M. Nihat Malkoç

Hakkın ve hakikatin zirvesinde, harlanmış bir döşekte yatar "Bizim Yunus". Üzerine örttüğü yorgan dikenlerle nakışlanmıştır. Dağların, taşların, ağaçların ve kuşların gönül dilini konuşur. Hayatla alışverişinde hep verici konumundadır, almayı hiç düşünmez.  Hayatın mânâsını ve gayesini tefekkür eder durur. Dünyaya meyli yoktur bu Hakk ve hakikat dostunun. Dünyaya dava için gelmeyen, işi sev(g)i olandır. Gönüllere taht kurandır.

Devamı iıin tıklayın
Ölçüt kişi - Yunus Emre
Muhsin Hamdi Alkış

Pek çok işte ölçüt olarak bir saf nesne gerekir. Ona bakarak, onunla ölçerek mukayese örneğinin saflığını ölçeriz. Yunus Emre de Türk milletinin din, şiir ve estetik telâkkisinin müşahhaslaşmış hali olmakla böyle bir ölçüttür. Ölçüt kişidir.

Bizim Yunus,

İçinden çıktığı toplum ve tüm İslâm âlemi o çağa kadar, Emevî zulmü, Fatımî Rafızî, Haşhaşî Moğol fitnelerini atlatmakla meşgulken bir pusula gibi Türk milletinin kahhar ekseriyetinin tâbi olduğu Hanefî Maturidî inanç çizgisini göstermiş,

Devamı iıin tıklayın
Olaylara bakış
Muhsin Hamdi Alkış

İRAN AZERBAYCAN GERGİNLİĞİ Mİ FARS TÜRK HESAPLAŞMASI MI?

İran Karabağ savaşından bu yana sureti haktan görünmek için gizliden yaptığı Ermenistan’la işbirliğini, silâh ve mühimmat bağışını açıktan yapmaya başlayınca, buna tepki gösteren Azerbaycan’a barışçı yaklaşım gösterecek yerde, İran genelkurmay başkanı Azerbaycan’ı 4000 füze atmakla açık açık tehdit etti. Sınır boyunca askerî sevkiyatları hızlandırdı, büyük bir tatbikat başlattı, Nahcıvan’a askerî uçuşları yasakladı. Hepsinden kalleşcesi de gizli diplomasiyle Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasındaki Nahcıvandan Azerbaycana koridor açma taahhüdünü yerine getirmesine engel oldu; ki bu koridor Türk dünyasını uzun yııllardır ilk defa karadan birleştirecekti. 

Devamı iıin tıklayın
Mazisi olmayanın müstakbeli de olmaz
Halis Arlıoğlu

Ülkede yaklaşık 90 yıldan beri siyasî bir yapı; ilkeler, inkılaplar, devrimler ve Kemalizm maskesi altında tarih, kültür, edebiyat, ecdad, mazi ve inanç düşmanlığı yapıyor. Karşı kesimin, acziyet, pasiflik ve pısırıklığı sayesinde başarılı da oluyorlar. Son günlerdeki tezviratları, iftira, tahrik ve kışkırtma olayları bunu gösteriyor. Ülkenin maruz kaldığı sel ve yangın felaketine sevinip zil takıp oynuyorlar. Oysa zulüm alude olan bu zihniyeti susturmak için çok sayıda tarihi bilgi, bulgu, belgeler var. Fakat bu zulümleri değerlendiren ve halka anlatan şuurlu bir kesim yok.

Devamı iıin tıklayın
Çiğ idik piştik elhamdülillah
Büşra Doğramacı

Bir Yunus vardır ki Yunustan içre, Yunustan öte, Yunusun içinde ama kendi içinde Yunusu dışlayan. Öyle bir Yunus vardır ki geçmişten gelip beni kucaklamış, yüzyıllar aşıp sana öğüt vermiş bize yol göstermiş Yunus. Şimdi düşünelim kaç tane Yunus tanıdık hakkaniyetle, kim Yunus okudu şimdiye dek yahut okudu ve anladı anlattıklarını tam mânâsıyla. Yozlaşmış dillerimiz mi mâni buna yoksa yozlaşmış yüreklerimiz mi? “Dünyayı kelimeler ve fikirler değiştirir.”Aslında aynı durum kalbimiz için de geçerlidir. 

Devamı iıin tıklayın
Sinan Ayhanla sohbet
İlkay Coşkun

−2021 yılının ilk yarısında şiir (Afrika: Kurutulmuş İnsan Gölgeleri) ve hikâye kitabınız (Alt-Üst-Altından ve Üstünden Kalkılamayacak Hikâyeler-) arka arkaya okurlarıyla buluştu. Bunlarla birlikte yayınlatmayı düşündüğünüz başka dosyalarınız da var. Okurla buluşturduğunuz bu iki eserinizin okur nezdinde ilk yansımaları nasıl oldu? Şiir ve hikâyeyi ayrı ayrı değerlendirirseniz neler söylersiniz?

Devamı iıin tıklayın
Anadolu irfanının temellerini inşa etmek: Yûnus Emre Hazretleri
Hasan Basri Demir

Bir toprak parçasından öte yaşam ve insanlık tarihi adına başlı başına bir medeniyet beşiği olan Anadolu, sınırları dünyanın dört bir yanına uzanan İslâm coğrafyasını besleyen en önemli pınarlardan biridir. Anadolu tarihin satır aralarında pek çok medeniyete ev sahipliği etmiş, kültürüyle, sanatıyla, savaşıyla barışıyla, acısı ve tatlısıyla iyice pişmiş ve nihayetinde İslâm gibi büyük bir devletin baş tacı edildiği, ehlince İslâm sancağının dünyanın dört yanına dalgalandırıldığı bir yurt olmuştur. Her işinde başka hikmet ve güzellik olan Hakk Teâla, Türkü İslâm’la, Müslüman Türkü de Anadolu ile tanıştırmıştır.

Devamı iıin tıklayın
Beyaz mendil
İlknur Eskioğlu

Bir kurban bayramı sabahıydı. İkra, evin içindeki telâşlı ve heyecanlı koşuşturmaların sesiyle uyanmıştı. Gün aydınlanmıştı. Odanın içine, perdenin açık kalan kısmından güneşin ilk huzmeleri süzülüyordu. Bu huzme, İkra’nın geceden hazırlayıp gardırobun kapısına astığı kırmızı tulumunun yakasındaki incilere ve beyaz ışıklı ayakkabısına yansıdıkça göz kamaştırıyordu. Bugün bayramdı. Çocuklar erken kalkmalıydı. İkra’nın babası ile abisi bayram namazından sonra evlerinin bahçelerinde kurbanlarını kesecekler, kurban kesildikten sonra annesi kahvaltıya kavurma hazırlarken İkra da anneciğine yardım edecekti.

Devamı iıin tıklayın
Korku dışında
Umut Rehberi

Herhangi bir şeyi etraflıca incelemek için onun dışında olmamız gerekir. Bütün bir trenin hareket ettiğini görmek için ona dışardan bakmalıyız.

O hâlde dünyayı olduğu gibi görmek için de onun dışında olmak gerekir.

Çünkü ne kadar zihin varsa o kadar dünya vardır, dünyayı tanımak için zihnin ötesine geçmek gerekir.

Devamı iıin tıklayın

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayı konusu (111):
15. İslâm asrında ümmetin çaresizliği; küfrün postalları altında ezilen vatanlar, göçe zorlanan insanlar.
Peki göç edenler Muhacir, ev sahipleri Ensar ahlâkı üzerine mi?
Hicret ahlâkının, Ensar-Muhacir hukukunun neresindeyiz?..


Son Eklenen Yorumlardan
 Allah şifa versin,bunca emeğiniz elbette okuyanların bilinçlenmesine vesile olmuştur. Allah sizlerde... Ali H. Eroğlu

 Allah şifa versin, bunca emeğiniz elbette okuyanların bilinçlenmesine vesile olmuştur, Allah razı ol... Ali H. Eroğlu

 Gerçekten sanatı hayatını kuşatmış tatlı bir mühendis güzel bir insansın.... Melek Laçin

 Gerçekten çok güzel bir şiirdi. İnsana farklı duygular yaşatan bir derinliği var. Selam olsun yazan ... Selma demir

 Kadir Bayrak Bey... Şiirime gösterdiğiniz ilgi ve beğeni için çok teşekkür ederim. Babalarının alın ... İsmail Güçtaş


Sonsuz karanlıklarıma gömülüşümü anlamayıp bilmeden kendi karanlıklarına denk sayanlar tarihin karanlığında boğulmaya mahkûmdurlar.
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1992
Şairsiz devir
Geçemiyorsun
Balıkçı
"Bizim Yunus"
Yûnus var Yûnustan içeru
Mazisi olmayanın müstakbeli de olmaz
Çiğ idik piştik elhamdülillah
An susması


Ali Erdal - "Bizim Yunus"
Kadir Bayrak - Âşıklar ölmez
Sinan Ayhan - Yunus Emre ve Lorca ...
Necip Fazıl Kısakürek - Şairsiz devir
Bedran Yoldaş - Kahve
Fatma Pekşen - Gönül hanım
Dergi Editörü - Mâverâ humması Yunus...
Site Editörü - Yûnus var Yûnustan i...
Mehmet Hasret - Gökyüzüne mektuplar....
Gönüldaş - Molla Kasım şiiri üz...
Necip Fazıl - Bu cemiyetin
Necdet Uçak - Ömür bir yol iniş çı...
Necdet Uçak - Gülümse
Necdet Uçak - Gelen gitmiş
Kardelen Dergisi - Gelecek sayı konusu
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
M. Nihat Malkoç - Hayata Yunusça bakma...
Hızır İrfan Önder - Bizim Yunus
Ayhan Aslan - Tahta tabut
Ayhan Aslan - Anız
Ayhan Aslan - Bayram
Ayhan Aslan - Vefa şiirleri
Mehmet Balcı - Zamansız
Mehmet Balcı - Beni
Ahmet Çelebi - İhtiyar
Muhsin Hamdi Alkış - Ölçüt kişi - Yunus E...
Muhsin Hamdi Alkış - Olaylara bakış
Halis Arlıoğlu - Mazisi olmayanın müs...
Büşra Doğramacı - Çiğ idik piştik elha...
Kürsü Kainatın Efendisi - Hususilik
Murat Yaramaz - Değirmen
Murat Yaramaz - Hurda
Murat Yaramaz - Gereksiz
Mahmut Topbaşlı - Yunus misali
İsmail Güçtaş - Mehmetim
Mertali Mermer - Fotoğraflar kıttır
İlham MİKAYIL - Qocalır
Nemət TAHİR - ELƏ BU AXŞAM…
Cemal Karsavan - Ayazda bir yürek
İlkay Coşkun - Sinan Ayhanla sohbet
Mehmet Şirin Aydemir - Kül
Özkan Aydoğan - Balıkçı
Özkan Aydoğan - Geçemiyorsun
Hasan Basri Demir - Anadolu irfanının te...
Aynur Qafarlı - Boynu bükük arzular
Aynur Qafarlı - Bizden bize kim düşe
İlknur Eskioğlu - Bir damla
İlknur Eskioğlu - Beyaz mendil
Umut Rehberi - Korku dışında
Xuraman Hüseyn - Sarışın payız
Neva Ney - An susması
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 9578565
 Bugün : 1903
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 545398
 Bugün : 41
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 70
 110. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 4
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 2
Son Güncellenme: 8 Ağustos 2021

Künye | Abonelik | İletişim