Kardelen'i DergiKapinda.com sitesinden satın alabilirsiniz.        Kardelen Twitter'da...        Kardelen 30 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     869 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

İki nehir arası barış pınarları
Muhsin Hamdi Alkış

  Sayı: 102 -

Mezopotamya kelimesi iki nehir arası illeri anlamına gelir. Çoğunlukla iki nehir arası Fırat ve Dicle olarak belirtilse de Batı’nın bilinçaltını şekillendiren Judeo Hristiyan öğreti ve İsrail için bu iki nehir Nil ve Fırattır.

Bu satırların yazıldığı sırada şanlı ordumuz Suriye’nin kuzeyine Barış Pınarları adında bir askerî operasyon başlatmıştı. Operasyonun amacı terör koridorunun ve terör devletinin kurulmasına engel olmak, güvenli bir bölge oluşturmak ve bölgeden göç ettirilmiş Suriye vatandaşlarının ülkelerine salimen geri dönmesinin sağlanması olarak belirtmişti.

Ordumuz sahada dünyayı şaşırtan bir hızda ilerleyerek hedeflerinin önemli bir kısmına ulaşmış iken ilân edilen yaptırımlardan sonra 17 Ekim 2019 tarihinde ülkemize gelen ABD başkan yardımcısı Pence başkanlığındaki heyetle uzun süren görüşmeler neticesinde 13 maddelik bir anlaşma ilân edildi. Bu anlaşma metninde Türkiye’nin askerî harekâttaki amaç ve tezlerinin pek çoğunun kabul edildiği ve Türkiye’nin kazanımı olarak değerlendirildiği görüldü. Özetle askerî operasyona ara verilmesi, 20 millîk yaklaşık (30-32 km)’lik alanda terör örgütünün çıkması, ağır silâhların toplanması ve mevzilerin tahkimatın imhası ve NATO içerisindeki müttefiklik ilişkisinin teyidi var. Anlaşma metninde muğlak olan Ayn El Arab, Mümbiç ve Kamışlı gibi yerleşim birimlerindeki terör örgütü unsurlarının durumu ise 22 Ekim’de Soçi’de yapılacak Erdoğan Putin görüşmesinden sonra netleşecek gibi görünüyor. Harekât devam ederken sahadaki gelişmelerin ne yöne evrileceğini kestirmek zor olsa da, Türkiye’nin her durumda dünden daha kazançlı olduğu ve Kıbrıs barış harekâtı kadar önemli bir huruç hareketi yaptığımız zamanla anlaşılacaktır.

Bölgede ikinci bir İsrail olacak terör devleti kurulması ve bunun ülkemiz sınırından Akdeniz’e uzatılması, akabinde Türkiye Irak ve İran’dan toprak alınarak büyütülmesi şeklindeki Suudî Arabistan ve BAE’nin Türkiye’nin Arap dünyasıyla arasında bir set olması için maddî destek verdiği, İsrail ABD hain plânı sona erdirilmiş oldu. 15 Temmuz darbe girişimini de bu minvalde okursanız nasıl bir badireyi ve bölünme tehlikesini atlattığımız anlaşılabilecektir.

Elbette ki ordumuzun başarıları Suriye politikasında geçmişte yapılan strateji hatalarını görmezden gelmemize neden olmamalı ve bu konu ayrı bir bölümde değerlendirmeyi hakediyor.

Harekât askerî açıdan düşman çatlatacak derecede başarılı ve Suriye PKK’sı bunca ABD eğitimine, desteğine, tahkimatına rağmen 3 gün bile dayanamadı.  Diplomasi, basın, kamuoyu ayağı ise önemli eksikliğimiz ve önemine binaen bunun da ayrı bir muhasebesini yapmak gerekiyor.

EKSİKLİKLERİMİZİN MUHASEBESİ:

1-Hukuk, Basın, Kamu Diplomasisi:

ABD basını ve kongre üyelerini basın ve sosyal medyadan takip ettiğinizde inanılmaz bir dezenformasyon içerisinde operasyonu etnik temizlikle, bir etnik unsura karşı olmakla, İşid’i diriltmekle vb suçladıkları, 17 Ekim anlaşmasını ise Trump’ı Erdoğan’a teslim olmakla, ne istediyse vermekle itham ettikleri görülüyor. Bu durumun Batı’nın ve hattâ Arap âleminin bize karşı geleneksel önyargılarından beslenen bir tutumdan kaynaklandığı gerçeğini belirtmekle birlikte, en haklı olduğumuz hususlarda bile hukuk ve kamu diplomasisini, medya ayağını ihmal ettiğimiz gerçeğini de görmezden gelmememiz gerekiyor.

PYD diye bir örgüt yoktur, bu Suriye PKK’sıdır. PKK on binlerce insanımızın ölümünden sorumlu bir TERÖR örgütüdür! Bu gerçeği KANITLARIYLA anlatmak bu kadar zor olmasa gerekti.  Batı medeniyetini derinliğine tahlil etmiş ve Batının kavram diliyle konuşan kadrolarımız bu hususta görevlendirilmiş olsa idi kamuoyunda ve diplomaside bu kadar zorlanmayacaktık. Batının kavram dili nedir? Batı ile konuşurken, akademi, hukuk ve kanun diliyle konuşmak onların tezlerini kendi hukuklarıyla çürütmek gerekir. Meselâ:

●PKK sizin kanunlarınıza göre filânca tarihte ilân edilmiş listede yer alan,  ilân edilmiş bir terör örgütüdür. Şu katliamlardan sorumludur. Terör örgütü PKK örgüt üyelerinin listesi şudur. Bu örgüt üyesi Mazlum isimli terörist Türkiye’de şu eylemlerden sorumludur. Hakkında verilmiş mahkeme ceza hükümleri bunlardır. Bu adam terör örgütü tarafından Suriye PKK’sı olan PYD’nin başına getirilmiştir. Aslında PYD diye bir örgüt yoktur bunun adı Suriye PKK’sıdır!

●Terör örgütüyle işbirliği yapanlara, sizin kanunlarınız şu şu cezaları tayin etmektedir.

●PKK ile PYD’nin aynı olduğunu biz değil sizin kendi kurumlarınız resmi yayınlarında yer veriyor. Bakınız CIA fact bookta bu yazıyor.

●Sizin genelkurmay başkanınız filânca tarihte yaptığı konuşmada PYD’ye amblem değiştirttiklerini ve SDG’yi kurduklarını beyan ediyor. Kongre oturumunda senatör Graham o zamanki Genelkurmay başkanına PYD’nin PKK’nın bir kuruluşu olduğunu beyan edip hesaba çekiyor. Başkan Trump, Obama’nın PKK ile işbirliği yaptığını ikrar etmiştir.

●Suriye PKK’sı, uluslararası kuruluşların raporlarında, etnik temizlik çocuk savaşçı kullanma, kendi gibi düşünmeyen herkese baskı uygulama ve savaş suçlarından sorumlu tutulmuştur. Hattızatında bir terör örgütü olduğunun pek çok başka kanıtları da şunlardır.

●Ülkeniz Suriye PKK’sına milyarlarca dolar yardım ve otuzbin tır silâh göndermesi uluslararası hukukun ihlâli olduğu kadar NATO anlaşmasının, BM sözleşmesinin ve hepsinden öte kendi anayasa ve ceza hukukunuzun ihlâlidir.

Neticeten bu sayılan kanıtlara, uluslararası hukuka ve kendi ülkeniz hukukuna ve mağdur ülke Türkiye Cumhuriyeti hukukuna dayalı olarak;

●Bu ihlâllerden sorumlu olan Obama yönetiminde yer alan askerî ve idari personel hakkında:

Türkiye Cumhuriyeti Savcılığı soruşturma başlatmıştır. TBMM yaptırım kararı almıştır. Malvarlıkları dondurulmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde dâvâ açılmıştır. Ülkeniz bu mahkemenin otoritesini tanımasa da mahkemenin alacağı karar, teröre destek veren ABD yetkililerinin anlaşmaya taraf olan ülkelere seyahatlerinde tutuklanmalarına ve Miloseviç gibi muamele görmesine neden olacaktır. Uluslararası hukuk ve ülkeniz hukukunu ve Anayasasını ihlâl ederek terör örgütüne verdiğiniz destek dolayısıyla, sorumluların cezalandırılmaları için ülkeniz adlî makamları nezdinde girişim başlatılmıştır. Ayrıca Türkiye ve Suriye’de mağdur olmuş her fert ülkeniz ve bu sorumlular hakkında tazminat ve ceza dâvâsı açmıştır.

●Derhal bu desteği ve terör örgütüyle ilişkinizi kesin ki aynı dâvâlar sizler hakkında da açılmak zorunda kalmasın!

Batının kavram diliyle konuştuğunuzda kamu diplomasinde de büyük mesafe alırsınız. Büyük ve cihanşumül devlet refleksi budur. Sızlanmak şikâyet etmek, sadece kendimizin okuyacağı iç pazara dönük yazılar yazmak değil. Büyük devlet ise büyük kadrolar yetiştirmekle olur. Enderun gibi yeni Enderunlar oluşturmamız ve her sahada kurmay aklıyla strateji geliştiren kadrolar istihdam etmemiz gerekiyor. Bu mânâda, Batı ve Doğu dillerine hâkim yeni bir Enderun olacak Devlet Güvenlik Akademilerine ihtiyacımız olmak-ölmek mesabesinde zaruridir.

2-Geçmişte Suriye Stratejimizdeki Hata ve Eksiklikler

Suriye krizi başlamadan önce iki ülke ortak bakanlar kurulu toplayacak derecede yakınlaşmıştı. Birkaç ay içerisinde Suriye’de başlayan olaylar bir iç savaşa mezhep savaşına dönüştü. Arap baharı ve akabinde gelişen olaylar süreci çerçevesinde değerlendirme yapan hariciyemiz ve o yıllarda ABD’nin bir istihbarat aygıtı olan Fetö’nün de etkisi altında olan devlet aygıtımız da Esad’ın kısa sürede devrileceği yönündeki ABD politikasıyla kendini uyumlayarak o politikalar yönünde bir politika oluşturdu. Oysa ABD oyunu yerine kendi stratejik oyunumuzu kurarak bir satranç oyununda alternatif yüzlerce hamleyi hesap etmek gibi B, C, D, E vs plânlarıyla kendi oyunumuzu kurgulamalı idik. ABD ve İsrail’in Türkiye lehine bir plân yaptığı vâkî midir ki o tarihte bu plânı deruhte ettik? Bakınız Trump bile İŞİD’i Hillary ve Obama’nın kurduğunu ve PKK ile işbirliği yaptıklarını ikrar ediyor. O halde Devlet aygıtlarımız ve millî gücümüzün tüm unsurlarının, İsrail ve ABD’nin nihai plânının terör koridoru oluşturmak Türkiye’yi izole etmek destablize etmek ve -Allah korusun- becerebilirlerse bölmek olduğunu görmemesi nasıl bir akıl tutulmasıdır. ABD ve Fetö etkisinden kurtulur kurtulmaz 15 Temmuzun hemen akabinde Suriye’ye yaptığımız harekât  bu gerçeğin en güzel kanıtı değil midir? Ezcümle devletimizi dış etki ajanlarından arındırdığımız ve kendi millî menfaatlerimiz lehinde politikalarımızı güttüğümüz müddetçe bu coğrafyada varlığımızı tahkim edebiliriz. Hangi istiklâl vardır ki yabancıların lütuflarıyla ve onlara minnet ederek vücut bulabilsin? Bu amacın gerçekleştirilmesi için ise ihtiyacımız yine olmak-ölmek gibi bıçak sırtında olan bir üst bentteki tespitimizdedir.

Millî kadrolar ve onları yetiştirecek millî kurumlar!


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henız yorum bırakılmadı...
 
Olaylara bakış - 107... - Sayı 107
Çoklu birlik, çoklukta bi... - Sayı 107
Olaylara bakış - 106... - Sayı 106
Olaylara Bakış-105... - Sayı 105
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayı konusu (108): Rahman ve Rahim Olan Allah'ın; "Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya, 107) ve "İçinizden Allah'ın lütfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah'ta güzel bir örneklik vardır." (Ahzab, 21) buyurduğu Efendimiz'in (sav) söz davranış ve yaşayışlarında, örnekliğinde ve önderliğinde mânâsını bulan sünnet ve ehl-i sünnet müesseseleri...

Son Eklenen Yorumlardan
 Süper olmuş ... Aslanlar

 Bir kımıltının bir kenara süpürdüğü beden im, aklım fırtınalara göğüs gerdikten sonra var mı bir hük... Sinan AYHAN

 Bilimi bilmemek, ilimden dem almak duası ile...... Sinan AYHAN

 Evet, sayın Erdal Kurtuldu hocamızın yazdığı bu yazdığı bizzat Kardelen dergisinde okumuştum . Şimdi... Osman Cemal Kızılaslan

 Üstadı saygı ve rahmetle anıyor... çektiğifikir sancısından bizlerede bir katre bahşetmesiniRABBÜL Â... Hasan GÖRAL


Milli Eğitim Bakanlığı’nın anketine göre, gençlerin %61’i kitap okuyormuş.
Hayret! Ya gizli gizli okuyorlar, ya büyüklerinden ders almamışlar ve gizli gizli okuyorlar.
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
Tek kelimeyle kurtuluş yolu
YALÇIN TOPÇU İLE RÖPORTAJ -
Büyük olmak mecburiyeti
Türkün kimliği
Gömlekten
Kımıltı
Dubalı dünya düzeni -IV-
Başyüce


Ali Erdal - Büyük olmak mecburiy...
Ali Erdal - Hayal mi?
Kadir Bayrak - Türk birliği üzerine...
Kadir Bayrak - İç hatlar
Sinan Ayhan - Meselenin ruhu
Sinan Ayhan - Şaire hüzün yakışır
Necip Fazıl Kısakürek - Tek kelimeyle kurtul...
Fatma Pekşen - Çay
Dergi Editörü - Birliğimizi daim eyl...
Site Editörü - Türkün kimliği
Mehmet Hasret - Düşüneceksin
Gönüldaş - Türk birliği
Acıyorum - Acıyorum
Necdet Uçak - Helâlleş
Necdet Uçak - Büyü çocuğum
Necdet Uçak - Ömür
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler...
Kardelen Dergisi - Gelecek sayı konusu ...
M. Nihat Malkoç - İkindi rubaileri
Hızır İrfan Önder - Canımızsın Azerbayca...
Ayhan Aslan - Nedâmet
Ayhan Aslan - Çözüm
Olgun Albayrak - Türkü
Mehmet Balcı - Korona
Mehmet Balcı - Karabağım
Muhsin Hamdi Alkış - Çoklu birlik, çokluk...
Muhsin Hamdi Alkış - Olaylara bakış - 107
Kubilay Ertekin - Düşman içerde
Mesut İlkay Yanık - Osmaniyeli
Halis Arlıoğlu - İçi boşaltılmış mill...
Ahmet Değirmenci - YALÇIN TOPÇU İLE RÖP...
Ahmet Değirmenci - Nerede kaldı yağmurl...
Kürsü Kainatın Efendisi - Mucize
Murat Yaramaz - Medya Sepeti
Murat Yaramaz - İsraf
Murat Yaramaz - Suç
Murat Yaramaz - Çelik
Mahmut Topbaşlı - Binip sevda atına
Erdal Kozankaya - İnsan ömrü de mevsim...
Mehmet Akif Bozkurt - Ben kim miyim?
Ferhat Nitin - Bir tufanda yolcu
Mehmet izzet Gülenler - Dubalı dünya düzeni ...
İsmail Güçtaş - Mehmetim
İsmail Güçtaş - Cühelâ
Erkan Karakaya - Ne zaman
Gülşen Ayhan - Gömlekten
Mertali Mermer - Kımıltı
Cemal Karsavan - Aşk yandı ay bana gü...
İlkay Coşkun - Türk birliği ideali
Vildan Poyraz Coşkun - Daha dün gibi
Vildan Poyraz Coşkun - Zor günler
Erdal Kurtuldu - Cehâletin istilası
Gülzira Şaripova - Sahibine bırakılsın ...
Gennady (Henrikh) Gergardovich Dick - Parys gömlek
Özkan Aydoğan - Eriklerde
Rıdvan Yıldız - Hiç
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 8514645
 Bugün : 4647
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 529447
 Bugün : 37
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 64
 107. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 3
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 3
Son Güncellenme: 21 Şubat 2021
Künye | Abonelik | İletişim