Kardelen Twitter'da... https://twitter.com/#!/kardelendergisi        Kardelen 27 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     164 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

Sinsi ve pasif siyâset
Kubilay Ertekin

  Sayı: 104 -

Kâbede atılan o taşlar sembolik ve temsîlîdir. Şeytanların ete kemiğe bürünerek ülkeler dolaşanları var. Ülkemiz için en tehlikeli olanlar ise; kökü ve beyni dışarıda, kendisi içeride olan tüm şerirlerle; FETO, PKK, GEZİ olayları ve onlara destek veren, yardım-yataklık yapan darbe, cunta benzeri şeklindeki hâinâne kalkışmalar ile ülkemizi boğmaya çalışan din kisvesi altındakilerle, sözde siyâsî olarak muhâlif görünüp inanç ve millî irâde düşmanlığı yapan iffetsizlerdir...

Düşmanlık duygusunu ve ülkemize karşı siyâsi bir kin ve nefret faaliyetlerini en ileri seviyeye götürenlerden birisi de Suud devletiyle BAE denilen uydu ve Batının kuklası olanlardır.

Elbette bunun iktisâdî, hukûkî, ekonomik, siyâsi ve sosyal durumda olanlar da var. Bir takım Müslümanların(!) oraya gidip birkaç taş atarak işin bittiğini sanmaları, tam bir gaflet ve hâdisenin özünü, esprisini anlamamak demektir. Özellikle Kâbeyi tavaftan ders alıp bunu hayâta tatbik etmemek, o muazzam ve muhteşem birliğin, gücün ideale ve hayâta yansıtılmaması, en azından bu gayreti göstermemek gaflet ve dalâletin en büyüğüdür.

Müslümanlar bu zilletten ve içinde bulundukları durumdan kurtulmak istiyorlarsa, oradaki sembolik hareketleri canlı ve aktif hâle getirerek bölgelerine ve devletler arası münâsebetlere yansıtıp, içte ve dışta İslâm düşmanlarına karşı Kâbe’de birleştiklerinden daha fazla birleşmek ve oradaki attıkları taşlardan daha güçlü ve etkili olanlarını buradaki iblislere, inanç düşmanlarına atmak zorundadırlar. Pekiyi bu nasıl olur? “Müslümanlar, kâfirlere karşı şedît ve tâvizsiz, kendi aralarında ise çok merhametli ve yumuşak davranırlar. Ve onlar rukû eder, secdede bulunurlar.” (Fetih S. 29) Olay çok açık ve nettir. Kurtuluş, bu ilâhî emirde mündemiçtir. Eğer Müslümanlar bu özelliklerden yoksun, secdeden uzak, kâfire, fâcire, fâsıka yakın ve riyâkarlık içinde iseler durum hâlen yaşandığı gibi gider ve değişen bir şey olmaz.

Evet günümüzde şeytan, ete kemiğe bürünmüş fert, âile, toplum ve devlet-millet şeklinde, politikacı, siyâsetçi tarzında, gazeteci, diplomat kılığında ve her alanda cirit atmaktadır. Eğer Müslümanlar bu habislerin peşinde gitmez ve her birine lâyık olduğu taşı atmaz- boykot gibi, tel’in, târiz ve takbih etmek şeklindeki pasif ve aktif hareketlerde bulunmaz ve maddî, mânevî onlardan yana olur ve üstelik o müfsitleri destekleme gaflet ve dalâletinde bulunurlarsa, mevcut durumdaki zillet, meskenet ve zulümlerin, mahrûmiyetlerin devam etmesi kaçınılmazdır. Kâfirler, fâsıklar ve bozguncular bellidir. Onlarla kavlî, fikrî, fiilî maddî, mânevî her tür mücâdelede bulunmak ve o konuda atılan her taş, (karşı tavır ve duruş) büyük bir erdemdir ve yapılacak en büyük cihattır. Ayrıca onların dış ayağı ile ilgili olan milletler ve devletler seviyesindeki siyâsi ve politik münâsebetler, savaşlardır. Fakat asıl içteki düşmanların şom ağızlarının kapanması, uğursuz seslerinin kısılması ve zararsız hâle getirilmesi gerekir. Bunun için gerçek Müslümanların çok uyanık ve şuurlu olmaları şarttır. Düşmanı iyi tanıyıp, onların kirli ve habis yönlerini bilmeleri gerekir. Buna bir örnek olarak şu rezîlâne hezeyanlar sanırım yeterlidir… “Diyânet, Kur’an kursları ile yetinmedi, şimdi de okullara el attı ve laik sistemi delerek imamlar kanalıyla orada ümmetçi, sünnetçi ve dinci bir kuşak hazırlığı içindedir” İşte bu gazete ve ona destek veren sözde Müslümanların yaşatmaya çalıştığı Türkiye’nin Pravdasıdır. Ve ”Danıştay’dan çocukları türbana sokan karar” (basından) şeklinde sürekli din düşmanlığı yapan bu ‘dinsizci’ müfsitlerin gazetelerini okuma zilletinde ve aymazlığında bulunan öylesi Müslümanlar bir tarafa, aslında o tür varakpârenin-paçavraların itham edilen ve suçlanan kesimler tarafından okunması ve siyâsetçilerinin peşinden gidilmesi en büyük zillet ve mezellettir.

Özellikle doğrudan veya dolaylı Allah (CC), din ve Peygamber (SA) düşmanlığı yapanların ve benzerlerinin seslerinin bu ve başka yollarla, etkili yasalar ile kesilmesi ve kısılması lâzımdır. Bunu da yapacak olanlar gerçek Müslümanlar ve zikredilen âyeti kerîmede geçen özellikleri taşıyanlardır. Bu konuda o hâinler, mütecâviz ve alçaklar ne kadar mel’un ve rezil iseler; bilerek, bilmeyerek öylesi inanç düşmanlarına destek verenlerde aklen, dînen, vicdânen ve ahlâken aynı durum içindedirler…

Bu kutlu ve şuurlu hareketlerin; inanç düşmanları ile yapılan ve yapılmakta olan bütün mücâdelelerin fert, âile, cemiyet ve millet bazında, seviyesinde yapıldığını düşünün… O takdirde bunların etki alanları sıfırlanır ve beyinlerini yıkamak için hiçbir yardakçı bulamazlar. Nitekim son günlerde millî konularda yayın yapan birkaç basın organının kapanmak üzere olduğu söylenmektedir. (28.12.2019 basından) Bu durum müslüman(!) geçinenlerin okumadığını ve dâvâlarına sâhip çıkmadıklarının en hazin ve en açık bir göstergesidir. Aynı şeyler onlar içinde geçerlidir… Çünkü okuyucusu tarafından okunmayan, desteklenmeyen her basın kapanmaya mahkûm ve mecburdur. Bu acı gerçeği kimse değiştiremez…

Bugün Batı, sözde İslâm ülkelerini paramparça etmiş durumdadır. En hazin olan da bu devletçiklerin bâzılarının kefereye yardım ve yataklık yapma zilletidir. Yâni kaleyi içten fethetmektedirler. Zerre kadar vicdânı, irfânı ve iz’ânı olanların bu durumlardan elem ve ıstırap duymamaları imkânsızdır.

Sonuç olarak Şeytanın asıl görevi nedir!? Allâh’a (CC) isyân ve insanları hak yoldan ve tüm hakîkatlerden saptırıp, azdırarak kendine kul ve köle etmek, onun uşağı olanların şeytânî plan ve projeleriyle isyan ve tuğyanlarını artırmaktır. O yüzden şeytanlaşmış olan günümüzün sözde insanlarının ve ona bağlı olan ideolojilerinin, müntesiplerine payanda olan bir kısım Müslümanların (!) yaptıkları da aynı şeylerdir…


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henız yorum bırakılmadı...
 
Sinsi ve pasif siyâset... - Sayı 104
"Ahmak gerçeği görünceye ... - Sayı 103
Hakka sahip çıkmak... - Sayı 101
Hırsızlık ve haramla geçi... - Sayı 100
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayı konusu (105): Eğitim, fert ve cemiyet için yarın projesi... Doğumdan ölüme bütün hayatın, zamanın ve mekânın konusu... Hattâ ölümden sonrası, ömrümüzü nasıl geçirdiğimize bağlı olduğuna göre, ölüm ötesi ümidi de, (Allah muhafaza) inkısarı da alınacak eğitime bağlı... Her insan ve her cemiyet onun nasıl olması gerektiği üzerinde düşünmek durumunda.

Son Eklenen Yorumlardan
 Göz yaşı dökmemek kabil mi; bu satırlar işte tam göz yaşı pınarının yeri, İsa Yusufalptekin, güzel i... Sinan AYHAN

 Dünyaya düzen verdiklerini düşünenler, ne yazık ki dünyayı çökertiyor... Görünen köy kılavuz istemez... Sinan AYHAN

 Sevgili Mertali, bir yalınlık cevheri yolunu tutmuş, yani sen öyle bir yol tutmuşsun, ne güzel; sorm... Sinan AYHAN

 "Türk milleti, bütün tarih boyunca kaderinin devamlı ihtar ve ifşa edişleriyle meydanda olduğu gibi,... Sinan AYHAN

 Doğru söze ne hacet ayzına eline sağlık abi çok güzel... Serkan yakar


Nüfuz plânlaması diye bir şey tutturmuş gidiyorlar.
Ülkedeki kazalar, ihmaller ve terör sebebiyle ölenler hiç hesaba katılmıyor.
İnsanımızda bu ibret almamak, hükümetlerimizde bu beceriksizlik olduğu sürece bırakın planlamayı, nüfusu teşvik etmeleri gerekmez mi?
Yoksa bunca ölüme karşı bu tedbirsizlik, nüfuz planlamacılarının işi mi?
Kardelen: Sayı 3, Aralık 1993
Tek kelimeyle kurtuluş yolu
Karıncanın gücü
Selâm
Yolun sonu
Tokat
Dubalı dünya düzeni -I-
Karıncanın gücü
Hiç gelmeyen
Tek kelimeyle kurtuluş yolu


Ali Erdal - Karıncanın gücü
Kadir Bayrak - Aşilin topuğu
Sinan Ayhan - Tokat
Necip Fazıl Kısakürek - Tek kelimeyle kurtul...
Dergi Editörü - Selâm
Site Editörü - Yolun sonu
Mehmet Hasret - Nasihat
Gönüldaş - İşte bu!..
Necdet Uçak - Yürüdüm Allah diye
Necdet Uçak - Kafkaslarda Rus zulm...
Altan Atan - Eski dünya
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
Kardelen Dergisi - Gelecek sayı konusu ...
M. Nihat Malkoç - Âh Doğu Türkistan Âh...
Hızır İrfan Önder - Gelsin bahar
Mehmet Balcı - Güzel
Mehmet Balcı - Öğrenmelisin
Av. Mustafa Büyükgüner - Aradığımız ruh
Muhsin Hamdi Alkış - Ah Türkistan ah Türk...
Muhsin Hamdi Alkış - Olaylara Bakış (Nisa...
Hasan Ildız - İçimde
Kubilay Ertekin - Sinsi ve pasif siyâs...
Halis Arlıoğlu - Hayat arkadaşıma
İbrahim Ali Uçar - Asyanın kalbi Doğu T...
Ahmet Değirmenci - Oralardan haberler
Ahmet Değirmenci - Röportaj - Seyit Tüm...
Ahmet Değirmenci - Bir ihtilâl...
Kürsü Kainatın Efendisi - Mucize
Murat Yaramaz - İşkence
Murat Yaramaz - 104.sayı mizah köşes...
Murat Yaramaz - Korkak kahraman
Murat Yaramaz - Çözüm
Mahmut Topbaşlı - Solan yüzüm tende kö...
Erdal Kozankaya - Tarih bizi çağırıyor
Mehmet izzet Gülenler - Dubalı dünya düzeni ...
Gülşen Ayhan - Tercih
Hacer Taner Bulut - Kötülük eden kötülük...
Mertali Mermer - Hiç gelmeyen
Cemal Karsavan - Dikkat edilmeli sana...
Hakkı Şener - Türkistan
İlkay Coşkun - Doğu Türkistan uzak ...
İlkay Coşkun - "Mübareze" hakkında
Abdushükür Muhammet - Şiir okuma
Abdushükür Muhammet - Ak
Abdurehim imin /paraç - Vatan derim
Turgut Yıldızan - Gök bayrak için şanl...
Amine Vayıt - Güzel yurdum
Nurmuhammet Yasin - Nuzugumun çağrısı
Ferruh Recai - Karanlıkta güneşlene...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 7455572
 Bugün : 569
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 510413
 Bugün : 5
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 56
 104. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 4
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 5
Son Güncellenme: 2 Mayıs 2020
Künye | Abonelik | İletişim