Kardelen'i DergiKapinda.com sitesinden satın alabilirsiniz.        Ali Erdal'ın yeni kitabı TÜRK KİMLİĞİ çıktı        Kardelen Twitter'da...        Kardelen 32 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     825 kez okundu.     Henüz yorum bırakılmadı.     Yazara Mesaj

46 sabıkası olan 70 lik devrimbaz hırsız kokonalar
Halis Arlıoğlu

  Sayı: 108 -

Bu zihniyette olanlar evlerinde oturup namaz kılarak, tespih çekip zikrederek, millete duâ edecek değiller. Yâ dağdaki hâinlere, ya şehirdeki eşkıyalara bir şekilde hizmette (!) bulunacaklardır. Bunun da yolu; hırsızlık, soygun, vurgun ve eşcinsellik gibi millî varlığımıza musallat olan hayâsızlıklar ve iffetsizliktir. (Haberde geçtiği üzere) bunların âile boyu olduğu gibi şirketleşmiş şekli ve 70, 80 hattâ yüz sâbıkası olanların bulunduğunu basında okuyor, haberlerde görüp duymaktayız. En beyinsiz adamların bile bildiği üzere suçun ve suçlunun artması, cezâların yetersizliğini gösterir. Bunlar işi o kadar pespâye ve rezil bir duruma getirmişler ki, hiç kimse bunlara güç yetiremiyor ve kökleri kazınmıyor. O yüzden bu kesime öylesi bir ifâdeyi kullanmak, vatan-millet düşmanlarına karşı sarf etmek aslâ hakâret değildir. Ben bir Anadolu çocuğuyum. Bu konuda onların ağzıyla konuşup yazıyorum. İşte bu başlığı da en tepedekilerle, en alttakilerin, özellikle yasa yapıcıların ve uygulayıcıların bir de bu şekilde duymaları ve görmeleri için yazdım. Çünkü her gün gazete ve televizyonlarda bu iğrenç olayı ve fâillerinin yaptığı rezâletleri duya duya kanıksadık, utanıp, bıkarak nefret eder hâle geldik. Haddim olmayarak bu işlerden sorumlu ve görevli olan zâtı kirâma hatırlatmak isterim. Genel kanaate göre bu rezâletlerin devâmı, halkın devlete ve adâlete olan güven duygusunu büyük ölçüde yıpratıyor ve güvensizliğe zorluyor. (Her gün hayatlarını tehlikeye atarak onca rezillerle boğuşan gece, gündüz bu iffetsizlerin peşlerinde koşan güvenlik güçleri değil tabii) Her nedense bunca rezillerin mücrimlerinden, onların her gün işledikleri sayısız hayâsızlıklardan, gasp hırsızlık, saldırı ve cinâyetlerinden tecâvüzlerinden, milleti canından bezdiren onca dolandırıcı ve kalpazanların sürekli olarak bu halkın sırtından geçinenlerden, her câmi ve sokaklardaki milyonluk dilencilerden ne utanıp sıkılıyorlar, ne de bu hayâsız ve haysiyetsiz gidişe, dur deyip o suçluların toplum içindeki varlığına bir çözüm ve çâre buluyorlar. Oysa bu olayın çözüm yolu gâyet basit ve bir, iki saat içinde bitirilebilir. Sorumluluk sâhibi onca vekilin bir yasa çıkartmaları yeterlidir. Şu an TBMM’de 600 kişi var. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı “İdam konusu önüme getirilirse ben imzalarım” diye bas bas bağırdı ama kimse umursamadı. (Hırsızlar için de aynı şeyler geçerlidir.) Yıllar sonra görülüyor ki, bu ihânet çetesinin bittiği ve kökünün kazındığı yok. Üstelik her yerde zehirli bir ot gibi bitiyor, daha da gelişerek teşkilâtlanıyorlar. Elbette bunun vebâli; o teklifi hâlâ getirmeyip dolaylı olarak bu pisliğe, ihânet çetesine destek verenlerdir… Pekiyi yıllarca gasp, soygun, vurgun ve hırsızlık gibi çoktan da âdi bir işi (!) meslek edinenlerin ülkede cirit atması ve on binlerce insanı mağdur etmeleri bu adamların onur ve haysiyetlerine dokunmuyor mu? Daha açık bir ifâde ile o suçlular vasıtasıyla milletten intikam mı alınmak isteniyor? Nedir bu milletin hırsız çetelerinden çektiği çile, zulüm ve mağduriyetler? Yâhû, Allah (cc) için utanın ve bir yasa çıkartarak bu kişileri (bir sabıkası olan hariç) topunu cemiyet içinden toplayarak bir adaya doldurun ve ömür boyu, ya da ıslah oluncaya kadar devlet, millet için orada çalıştırarak tıpkı (yarı açık cezaevlerindeki gibi) ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlayın ve onlara da alın teriyle kazanıp namuslu bir adam olma yolunu öğretin... Bu bir tekliftir. Ülkemizde halkın dertlerini dert edinen (!) gece-gündüz bunlara kafa yoran ve yüreği sızlayan (!) nice hukukçu ve akademisyenler, millet için vicdan azâbı çekerek yüreği yanan (!) sürekli bunları düşünerek mustarip olanlar ve içi kan ağlayan (!) uzmanlar var. Elbette bunca rezâlete bir çâre ve çözüm yolu düşünürler, ya da düşünmüşlerdir. O zaman ülkenin başına belâ olan bu kişilerin hesabını görürler. Önemli olan bulaşıcı bir virüs gibi ülkeyi saran ve sürekli artan halkımız için tehlikeli bir duruma gelen bu dilenci, soyguncu, vurguncu ve gaspçı çetelerin yok edilip milleti bu dertten kurtarmaktır. Yeter ki bu pisliğe tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da haberlerde duyup, karşıdan bakarak bu soyguna, vurguna ve soysuzluğa seyirci kalmasınlar. Çünkü onlar seyrettikçe bu hırsız ve arsız çeteler semiriyor, güçleniyor ve ülkeyi esir almak istiyorlar. O yüzden bu beyler, bey efendiler ya da her kimse tüm sorumlular ellerini çabuk tutsunlar. Çünkü bu kesimler PKK, FETO ve benzeri şer odaklarından daha fazla milletin kanını ve servetini sömürmektedirler… Nitekim son yıllarda “TÜİK” Türkiye İstatistik Kurumuna göre hırsızlık 10 kat, cinayet 12 kat, fuhuş, yağma, gasp gibi olaylar 20-25 kat artarak ülkede suç patlaması haline geldiği belirtilmekte, cezâevlerinde ise her çeşit hırsız ve câniler tarafından insan(!) konacak yerin kalmadığı zikdedilmektedir.” (25/2/2021 basından) Tüm bu çarpıcı olaylar bile mevcut yasaların yetersiz ve demode olduğunu göstermektedir.

Gerçi içteki muhâlefet, her zaman ve her yerde olduğu gibi, bu tür suçluları da “Fikir suçlusu”(!) olarak görüp, göstererek ortalığı ayağa kaldırmak isterler. Ama olsun, o kesimin adamları, goygoycuları, inanç düşmanları ne zaman bu millete bir râhat ve huzur yüzü göstermişler ki o muzırlığı, bozgunculuğu yapmasınlar. Nitekim şimdiye kadar o kesimler hep devlete karşı, hırsız ve hâinlerden yana olmuş ve hiç bir zaman o şerirlerden şikâyetçi olmamışlardır. Aslında onlara göre şu an devletimizle savaş halindeki eşkıya sürüleri de bir fikir suçlusu (!) olarak görülmektedir. Çünkü bu çeteler ve hâinler tarafından öldürülen onca halkımızın ve şehit olan binlerce askerlerimizin onlar nazarında hiç bir kıymeti harbiyesi yoktur. Normal bir insanın kendi ülkesinde bunca vahşet ve hıyânetleri gördüğü, bildiği halde ve bu ülkede yaşayıp da bu kadar vicdansız bir insanın, kesimin, zihniyetin olacağını normal bir insanın aklı ve hafsalası almıyor doğrusu. Bugün ülkemizde dilencilik, hırsızlık, gasp, soygun ve diğer suçları meslek edinmiş olanlar kadar bir de uyuşturucu baronları ve baronesler var. Bunca mücadeleye ve sayısız yasaya rağmen bir ordu kadar kolluk güçlerinin yıllardır peşlerinde koştuğu bu haydutlarda niçin bir azalma ve tükenme olmuyor? Yoksa bunca parazitleri ecinniler mi koruyor? Çünkü uygulamalar yersiz, yetersiz ve tâli konuları içermektedir.

Hiç (tut-sal) zihniyetiyle, ya da tutup da cezâevlerine doldurarak suçluları beslemekle bunca haydut ve hırsızların ıslâhı mümkün müdür? Adamlar girmeden çıkmayı düşünüyor ve o anda bile emniyet güçlerini tehdit ve darp etme alçaklığında bulunuyorlar. Bu suçluların uyuşturucu ekilen tarlalarını, imâlat yeri olarak kullandığı onca mekânı, taşıdığı arabasını, köşk ve villasına el koyup hazineye kaydetmeden bu işin biteceği, çözüleceğini hayal etmek büyük bir hamakat örneğidir. Cezâlar, suça nispetle verilir. Bunlar ülkenin sâde ekonomisini değil asıl önemli olan neslini kurutup, çürütüyorlar. O yüzden cezalar mutlakâ caydırıcı olmak zorundadır. Yoksa aynı hamam, aynı tas işler tıkır tıkır yürür ve siz de bir iş (!) yaptığınızı sanırsınız. Ama kaybedenler millet, kazananlar ise her zaman olduğu gibi yine o suçlular ve devlet-millet düşmanları olur. O yüzden akıllı ve basiret sâhibi olan adamların bu kısır döngüye bir son vermeleri gerekir. Tüm milletin gördüğü, mağdur edildiği ve sürekli lânetlediği bu rezâletleri, yasa yapıcılar ve uygulayıcılar niçin görmüyor ya da görmemezlikten geliyorlar? Hırsızlık, soygun, vurgun ve haramzâdeliği suç olarak görmeyen bir zihniyet, babam da olsa soysuz ve haramzâdedir. Bütün bunlar millete karşı bir sorumsuzluk ve o kötü ruhlu suçlular eliyle halka yapılan bir işkence, ya da zulüm değil midir?

Allah için söyleyin, bu çapulcuların FETO, PKK ve diğer hâin ve cânilerden ne farkları var? Eğer bir ülkede zâlimlere, inanç düşmanlarına gerekli caydırıcı cezâlar uygulanmıyorsa, bilin ki o ülkede mazlum ve mağdurlar sürekli bir şekilde işkence altında demektir. İşte bidâyetten beri ülkede yapılan ve yaşananlar bundan ibârettir. Öyle zaman oluyor ki bunlardan Sayın Cumhurbaşkanının bile rahatsız olduğunu görmekteyiz. Demek oluyor ki bu konularda gerçekten çok, ama pek çok ciddi eksikliklerin olduğu görülmektedir. İşte rahatsızlıkların asıl temeli bunlardır. Yani gerçek kişilerin bunları hissetmeleridir. Görüldüğü üzere devir değişiyor fakat sistem, zihniyet ve ideolojiler aslâ değişmiyor. Hattâ içteki bâzı çevreler ve görevliler, özellikle muhâlif denen kesim, bu suçluların ve benzerlerinin daha da yaygınlaşıp çoğalarak ülke sathının istilâ edilmesini ve ortalığı karıştırıp iktidarı zor duruma sokmak isteği ve zihniyetini taşımakta olduğu görülmektedir. Buna çok açık bir örnek olarak; tutukladığı bir sergerdeyi salan hâkim, az sonra ya da üst mahkemenin itirazı sonucu tekrar tutukluyor. Bu durum onu bırakan için çok büyük bir züldür. Mâdem tutukladın, niçin bıraktın. Bıraktın niçin tekrar tutukluyorsun? Buna ideolojik ve siyâsi zihniyeti gereği devlet-millet düşmanı olan bir yargı mensubundan çarpıcı bir örnek vermek isterim.”-Samsun Cumhuriyet savcısı olan bir adam, sahte isimlerle 2016 yılından beri attığı Twitter’lerde devlet başkanına, bakanlara, bürokratlara, Ak Partiye ve oy verenlerine en ağır küfür ve hakâretler ettiğini suya attığı telefonun çözümünden sonra itiraf etmek zorunda kalmış.”(19/3/2021 basından) Bunlar en basitleri ve bilinenler. Şimdiye kadar o kurumlardan yüzlerce PKK, FETO hâini atıldı ama mâhut siyâsi fırka zihniyetinde olan ve muhâlefet maskeli millî irâde ve inanç düşmanı bir zihniyetin varlığı işte bu suçluları siyâsi bir hinlikle saldıkları görülmektedir. Bu tür kişiler ve onların beynini yıkadığı kesimler bütün kurum ve medya organlarıyla devlete ve millete en ağır küfür ve hakâretleri yapıyor, sonra da ülkede Hürriyet yoktur (!) diyorlar... Başka bir çarpıcı örnek ise; Boğaziçi Üniversitesindeki eğitimci geçinenlerin, velî nimetleri olan milletin vergileriyle beslenenlerin bu millete sırtını dönmeleridir. Bu yüzden Merhum M: Âkif, 70 yıl evvel; bu devrimbaz zihniyet için “İlmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden” “Bırakın evlâdımı, câhilliğine râzıyım ben” demiştir. (Safahat. Sayfa. 397) Bütün bunlar hâlâ millî irâdeyi içine sindiremeyen bâzı cuntacı çevrelerin karın ağrıları ve kokuşmuş zihniyetin eserleridir. Bu iğrenç olaylara her nereden bakarsanız bakınız, aslında çok korkunç bir çelişkinin ve tutarsızlığın dik âlâsını görüyorsunuz. Onlar sanıyor ki yaptığımız bunca ayak oyunlarımızı ve siyâsi hinliklerimizi millet bilmiyor, anlamıyor zehâbı ve aymazlığı içindedirler. Ama “En ummadığın keşfeder esrârı derûnun,/Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?” (Ziya Paşa)

NOT: Biz Malatya’da iken Kuşadası’ndaki evimize hırsız girip evi talan etmiş ve ne varsa alıp götürmüşler. Zararımızın ne kadar olduğunu tespit edemedik, çünkü çok büyük. İçeride yemek yemiş çay içmişler. Alttaki 4 dükkânda da çok büyük zararlar var. Yıllardan beri feryât ediyoruz. Şimdi bu alçaklığın sorumluları kimlerdir? Bizim gibi binlerce mâsum ve mağdur vatandaşlar mı, yoksa bu rezâlet ve soyguna yıllarca seyirci kalan sorumlu kesimler midir? Onlara ve sebep olanlara binlerce lânet olsun diyor ve hâlâ Hırsızlığın da en az terör ve cinâyet kadar suç olduğunu kabul etmeyip bunca habâsete bir çözüm ve çâre bulmayarak, o tür çapulcuları sokağa salanlar, elbette bu iğrençliğin maddi, manevi sorumlusu ve suç ortağıdır diye düşünüyorum. Çünkü bu tür olaylar sâde benim için geçerli değil, her kesim ve her mağdur için geçerlidir. 85 yaşında ve depremzede bir adamın onca yıllık emek ve alın teri, birkaç sütsüz ve kanı bozuk tarafından uçup gitti. Siz hâlâ maval okuyarak milletvekili zırhına bürünmüş, ceylan derisi koltuklarda oturup kırmızı plakalı arabalarınızla hava atın… Öbürleri de yeşil, kırmızı yakalı cüppeleri ve ellerindeki davul tokmağı ile sözde Adâlet dağıttıklarını sansınlar. Ama hırsız ve soyguncular halka zulmediyor, size ve sisteme resmen direniyor ve meydan okuyorlar. Sanmıyorum ama, belki de bu feryâdımızla uyanıp intibaha gelirler ve bu acı gerçekleri görerek o tür çapulcu ve soygunculara bir çâre ve çözüm bulurlar.

 


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Henız yorum bırakılmadı...
 
Gabar’da petrol mü çıkarı... - Sayı 120
Merhum Mehmet Akif in ruh... - Sayı 119
Niçin düşmanlar... - Sayı 118
MEHMET AKİFİN RUHANİYETİN... - Sayı 117
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayının konusu (121):
Türk masal ve destanları...

Son Eklenen Yorumlardan
 Elinize emeğinize sağlık sevgili Halis hocam.Yazılarınızı takıp ediyorum hislerimize tercüman oluyor... Ahmet

 Elinize emeğinize sağlık sevgili Halis hocam.Yazılarınızı takıp ediyorum hislerimize tercüman oluyor... Ahmet

 bosch professional gop 185-liBeylikler dönemini hatırlayalım, birbirlerine karşı üstünlük mücadelesi... Feyzi

 "Yürü kardeşim,Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin."Sen ve senin gibi şuurlu insanların sayıları bereke... Nilüfer Mihailoğlu

 Yüreğinize kaleminize sağlık kıymetli hocam. Allah hayırlı sağlıklı uzun ömürler versin.... Faruk AKTI


Tüm gazetelerimizin toplam tirajı, 70milyon nüfusa karşılık, 3,5 milyon…
Elâlemin memleketinde tek gazete bile çift rakamlı tiraja sahip. Mesela Japonya’da günde 13 milyon satan gazete var.
Bizde nüfus artıyor, gazete tirajları yerinde sayıyor, hattâ azalıyor. Demek ki “basın” diye piyasaya sürülen kâğıt parçalarına millet güvenmiyor. Bu güvensizliğe rağmen basından ödleri kopanlara yazıklar olsun!
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1993
Kasem olsun!
İsrail-SAMİRİ-oğulları
Üstün fikir
Elinde taş küçük çocuğun
Bir tufanın ardından: Filistin
Gabar’da petrol mü çıkarılıyor, çukur mu
Deniz kabarıyor
Kudüs... Ey Kudüs
Zeytin dalları altından meydan okuyuş
Fatih Sultan Mehmet (4)


Yavuz Sert - Bir tufanın ardından...
Yavuz Sert - Gazze biz ne öğretti...
Ali Erdal - Deniz kabarıyor
Kadir Bayrak - Vah benim halime!
Necip Fazıl Kısakürek - İç ve dış düşman – Y...
Bedran Yoldaş - Elinde taş küçük çoc...
Bedran Yoldaş - Zevâli yakındır zulm...
Ekrem Yılmaz - Kazandım vallahi!
Ekrem Yılmaz - Bitti kelimelerim
Ekrem Yılmaz - Mektup
Dergi Editörü - Üstün fikir
Site Editörü - Sosyal medyanın gücü
Necdet Uçak - Dünya malı
Necdet Uçak - Geldi geçti ömrüm be...
Kardelen Dergisi - Kardelenden haberler
M. Nihat Malkoç - Soykırım, Antisemiti...
M. Nihat Malkoç - Gazze günlüğü
Hızır İrfan Önder - Kasem olsun!
Zaimoğlu - Batı muradına erebil...
Mehmet Balcı - Köyüme gömün
Mehmet Balcı - Sevdam
Muhsin Hamdi Alkış - İsrail-SAMİRİ-oğulla...
İbrahim Şaşma - Kudüs Mektubu
Halis Arlıoğlu - Merhum Mehmet Akif i...
Murat Yaramaz - Hiç
İlkay Coşkun - Filistin
Zafer Nefer - Tas tarak
Özkan Aydoğan - Çocuk
İlknur Eskioğlu - Şehitlik oyunu
Yusuf Çelikler - Bu gidiş nereye?
Ayşe Yaz - Yağmur (Gazzenin çoc...
Bedir Acar - ‘İsrail bizi yenemez...
Hüma Sunguroğlu - Çınarın gölgesinde o...
Hüma Sunguroğlu - Zeytin dalları altın...
Abdullah Doğulu - Filistinde anne-çocu...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 13330722
 Bugün : 495
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 610382
 Bugün : 3
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 123
 119. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 6
Son Güncelleme: 21 Şubat 2024
Künye | Abonelik | İletişim