Kardelen'i DergiKapinda.com sitesinden satın alabilirsiniz.        Ali Erdal'ın yeni kitabı TÜRK KİMLİĞİ çıktı        Kardelen Twitter'da...        Kardelen 32 Yaşında!..       
    Yorum Ekle     2753 kez okundu.     3 yorum bırakıldı.     Yazara Mesaj

Garbı uyandırıp aydınlatan İslâm Âlimleri
Yavuz Şamil KILIÇ

  Sayı: 85 - Temmuz / Eylül 2015

Zuhruf Sûresi 44. Ayet: “Şüphesiz bu Kur’ân senin ve kavmin için bir öğüttür, ve ondan mes’ul olacaksınız (hesaba çekileceksiniz).”

Bu mesuliyet şuuru ile Ashab-ı Güzin efendilerimiz bir numune-i timsal olarak karşımızda durmaktadır: “Biz, Kur’ân-ı Kerim’den on âyet-i kerime öğrendik mi, o on âyetin helâlini, haramını, emir ve nehiylerini öğrenmedikçe bir sonraki on âyeti öğrenmeye geçmezdik.” Bu ibretamiz ifade ahir zamanı doludizgin yaşadığımız şu asırda ne de çok tefekküre muhtaç değil mi? Bu izahatımızdan maksad, Kur’ân’ın âmir ayetlerine istinaden amel edilmesi ve günlük muamelâtta da bu istikamet üzere yaşanmasının ehemmiyetini ifade etmektir. Ve bu muamelât, amellerin faydasını görebileceğimiz bir ihlâsla olmak mecburiyetindedir.

İHLÂS

“İnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek azim bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” Bu hadis-i şerif ile ilim, amel ve ihlâs üzerine zikredilen merhaleleri geçme mecburiyetimizi izanınıza sunarız. Nitekim bu hususa dair Müceddid-i Elf-i Sani İmam-ı Rabbani Hazretleri 59. Mektupta: “Sonsuz felaha kavuşabilmek için üç şey, muhakkak lâzımdır: İlim, amel, ihlâs” tesbiti ile dikkatlerimizi ihlâsa, ihlâs ile amel etmeye çekmektedir. Kazanılmasındaki zorluk açıkça ifade edilmiş olan ihlâsa değinmekten gaye, semerenin ortaya konmasıdır. Zira semere, ihlâs ile edilen amel ve muamelâtın neticesidir. Bu ifadelerimizin zahirdeki izahatı olarak İslâm âlemleri, kendilerini ispat edercesine Garb âlemini uyandırıp aydınlatmışlardır.

SEMERE

Hicr Sûresi 9. Ayet: “Şüphesiz ki zikri (Kur’ân’ı) biz inzal ettik (indirdik) ve onu biz muhafaza edeceğiz.”

Din-i Mübin-i İslâm, Aziz Allah’ın muhafazası ile tam on beş asırdır ayaktadır ve kıyamete kadar da hayatiyetini devam ettirecektir inşallah. Öyleyse merakımızı sizinle paylaşarak sizi tefekküre davet ediyoruz: Sahabe-i Kiramdan sonra eslaf-ı izam ve ecdad-ı izam tarafından anlaşılıp anlatılan ve yaşanılıp yaşatılan bu dinimiz vesilesi ile, Garb âlemi uyandırılmış ve aydınlatılmış, çağ kapatılıp çağ açılmıştır. Bu semereleri ile ehl-i Kur’ân olduklarını ispat etmişlerdir. Bu ulvî neticelerden, gayretlerden uzaklaşmamızın sebebi, Kur’ân olmadığına göre -ki tahrif olmamıştır, olmayacaktır- o mübarekleri yetiştiren mekteblerden, mürşidlerden uzaklaşmış olmamız mıdır? Bu ifritten sualin kılını çekebilecek akıllara medyun-u şükranız.

Garbı uyandırıp aydınlatan İslâm âlimleri, çağ kapayıp çağ açanlar ve Rönesans'a kaynaklık edenler, İslâm kültürünün semeresi olarak garbı medenileştirmişlerdir ve hep aynı usûl ile, tasavvuf ile yetişmişlerdir. Vusûl de böyle olmuştur.

Çağ kapatılıp çağ açıldığı zamanın müslümanı, bu zamanki müslüman olsa idi, hiç çağ kapanıp çağ açılır mıydı? Kur’ân, aynı Kur’ân. Hûlasâ, temsil etme ve tebliğ etmek suretiyle icra edilmesini sağlamak meselesi olarak ifade edebiliriz. O dönemlerde yaşayanların bugünkü insanlara göre daha dindar olmaları ömürlerini ilme vermelerini engellemiyordu. İlim, dinin ikiziydi. İslâm âlimleri “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılır, âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir.” gibi hadisleri baş tacı etmiştir.

RÖNESANSIMIZIN MATEMATİK HOCALARI MÜSLÜMANLARDIR

Meçhulü belirten “X”, Müslümanların icadıdır.

Sinüs ve tanjant Müslümanların buluşudur.

Sıfırı Müslümanlar bulmuştur. Bugün bize çok basit gelen sıfırın icadı hakkında Jeaques Risler şöyle demektedir: “Herhalde bu bir dâhiyane icattı; hiç abartmadan denilebilir ki, sıfırın icadı insan cinsinin en büyük keşiflerinden biridir.” Bütün bunlara dayanarak Risler “Rönesans’ımızın matematik hocaları Yunanlılar değil, Müslümanlardır” demek zorunda kalmıştır.

El-Harezmi (ö.846): İslâm ilim ve fikir dünyasının hattâ topyekûn ilim âleminin köşe taşlarındandır. Altmış dokuz âlimle beraber Halife El Memun için ilk coğrafya ansiklopedisini tertip etmiştir. Astronomi alanında yaptığı tablolar Kurtuba’dan Changay’a kadar uzanan sahada yaşayan astronomlara yüzyıllarca rehberlik etti. Trigonometrinin kurucusudur. Algorithme (logaritma) kelimesi de, Batılıların “Al-harizmi” dedikleri, Harezmî’nin isminden gelmektedir.

Ortaçağ Batılı coğrafyacıların, İslâm coğrafyacılarıyla mukayese edilemeyeceklerini, günümüz Batılı coğrafyacıları da kabul etmektedir. Bu konuda Watt şöyle demiştir: “Avrupalıların edindiği en geniş ve doğru coğrafi bilgiler Müslümanlar sayesinde olmuştur.”

El-Biruni (973-1051): Dünyanın kendi etrafında döndüğü gibi, güneşin de etrafında döndüğü fikrini Kopernik’ten beş, Galile’den ise altı asır evvel ilk açıklayan âlimdir. Böylece Biruni, dünyanın hareketine işaret etmekteydi.

İbnü’n-Nefis (1210-1288): Tıp âleminin en kıymetli keşfini küçük kan dolaşımını bulması ile yapmıştır. Hem de bu keşfi, M. Serveto ve R. Colombo’dan üç asır, Harvey’den dört asır evvel yaparak bu şerefin de müslüman âlimlerde olmasını sağlamıştır.

Ak Şemseddin (1390-1458): İlk tahsilini Osmancık ve Amasya’da tamamladıktan sonra 1445’de Hacı Bayram-ı Veli’ye intisap etmiştir. Fatih Sultan Mehmed ile İstanbul’un fethine iştirak etmiş ve fethin manevi fatihi olmuştur. Bu sırada Peygamberimizin sancaktarı Ebu Eyyub el-Ensari’nin kabrinin yerini keşfetmekle meşhurdur. Tıp sahasında çalışmış, mikrobun varlığını tesbit ederek hastalıkların da tohumları (mikropları) olduğunu belirtmiştir. Ak Şemseddin Hazretleri yolda yürürken otlar kendisine, “Ben şu hastalığa şifayım, ben bu hastalık için şifayım” diye seslenirdi. Bütün tıp ilmini üzerine bina ettiği keşfi olan mikrop ve bulaşıcılıkla da tıbba en büyük hizmeti yapmıştır. Bu bakımdan haklı olarak “Lokman-ı sani” lakabını almıştır. “mai kibrit-i şerif” dediği ilâcın birçok hastalığa deva olduğunu belirtmiştir.

Bir düşün! Kısaca misal verdiğimiz İslâm âlimi dedelerimiz ilmi terakkiyat noktasında garbı uyandırıp aydınlatmasa ve tarihinin kaydettiği en muhteşem ikililerden Fatih ve Ak Şemseddin dedelerimiz ile o mübarek milleti vesilesi ile çağ kapanıp çağ açılmasa, bugün Avrupa âlemi hâlâ papa, kilise, engizisyon şeytan üçgeni kıskacında olacaktı. Ve dünyaya deniyetten başka bir hediyesi (!) olmayacaktı. Ne yazık ki, İslâm güneşinin, karanlıklarının üzerinde tulû etmesinden nasibini alamayan garb âlemi, sekülarizmi seçmesi ile de deniyet ehli tek dişi kalmış bir canavar olarak tarihe leyle-i yeldâ misali geçmiştir.

Bu kadar izahati kâfi görmekle beraber bir hadis-i şerifi sizlere sunarak sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.

“Ya âlim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol! Sakın beşincisi olma, yoksa helâk olursun.”

(Mahmut Karataş’ın Müslüman Bilim Adamları ‘Mostar- İstanbul 2010’ eserinden ve Mehmed Niyazi’nin ‘Medeniyetimizin Analizi ve Geleceği’ (Ötüken-İstanbul 2011) isimli eserinden istifade edilmiştir.)


Bu yazıya yorum ekleyin

Adınız
E-posta Adresiniz
Yorumunuz
 

CAPTCHA


Resimdeki rakamları bu alana yazınız


Eklenen Yorumlar


Ekleyen : Ömer    07.03.2023
Yorum : Herkes bir çok hastalığa iyi gelen mai kibrit-i şerif ten bahsetmiş te nedir nasıl yapılır hiçbir bilgi yok haliyle şuan hiçbir hastalığa fayda gelmiyor.
Ekleyen : Serdar    09.11.2015
Yorum : Kaleminize kuvvet güzel bir yazı olmuş. Devamını bekliyoruz.
Ekleyen : Kamil     26.08.2015
Yorum : Maşallah yazınız çok güzel olmuş devamını talep ediyoruz inşallah

 
Lisan davamıza dair... - Sayı 86
Çağ açıp çağ kapayanların... - Sayı 86
Garbı uyandırıp aydınlata... - Sayı 85
Tüm Yazıları

ASKIDA ABONELİK: Siz de "askıda abonelik kampanyası"na destek olmak ister misiniz?

Gelecek sayının konusu (117):
Türk Musikîsi

Son Eklenen Yorumlardan
 Böylesi bir eser hiç yorum almamış hayret ki hayretttttttt nasıl olur anlamıyorum ....Etkili anlatım... yasemin olgaçay

 Mükemmel bir yazı. Yüreğinize sağlık. ... Beyza Şen

 Herkes bir çok hastalığa iyi gelen mai kibrit-i şerif ten bahsetmiş te nedir nasıl yapılır hiçbir bi... Ömer

 Elinize emeğinize sağlık sayın hocam. Sakın okuma yazınız harika olmuş. Maalesef biz ilk emri OKU ol... Ahmet Güney

 Kökümü arıyorum... Mikail


Tüm gazetelerimizin toplam tirajı, 70milyon nüfusa karşılık, 3,5 milyon…
Elâlemin memleketinde tek gazete bile çift rakamlı tiraja sahip. Mesela Japonya’da günde 13 milyon satan gazete var.
Bizde nüfus artıyor, gazete tirajları yerinde sayıyor, hattâ azalıyor. Demek ki “basın” diye piyasaya sürülen kâğıt parçalarına millet güvenmiyor. Bu güvensizliğe rağmen basından ödleri kopanlara yazıklar olsun!
Kardelen: Sayı 1, Temmuz 1993
Beşik Miydi Sallanan
Neye Muhtacız?
Yeniden Soruyoruz: Bir Dergi Ne İşe Yara
Elbistan Hüzünleri
Yer Kabuğu İle Birlikte Gönlümüzün De Fa


Ali Erdal - Neye Muhtacız?
Kadir Bayrak - Üretememek
Necip Fazıl Kısakürek - Dünyayı İmar
Bedran Yoldaş - İstenmeyen Fiil: Yar...
Bedran Yoldaş - Eylül
Ekrem Yılmaz - Liyakat - Taşın Altı...
Ekrem Yılmaz - Bahar
Ekrem Yılmaz - Sınırsız Sevgim
Ekrem Yılmaz - Şarkımızdan Dinledik
Ekrem Yılmaz - Gâzi Çınar
Dergi Editörü - Yeniden Soruyoruz: B...
Site Editörü - Asıl Kahramanlık Âfe...
Necdet Uçak - Çalışana Verir Mevlâ...
Necdet Uçak - Tövbe Et
Necdet Uçak - İmân
Mustafa Büyükgüner - Heybemden
Kardelen Dergisi - Dergilere bir darbe ...
Kardelen Dergisi - Kardelenden Haberler
Kardelen Dergisi - Acıyorum - Çalışmak
Kardelen Dergisi - Gelecek Sayı Konusu
M. Nihat Malkoç - Elbistan Hüzünleri
M. Nihat Malkoç - Yer Kabuğu İle Birli...
Hızır İrfan Önder - Kork İçimdeki Cehenn...
Mehmet Balcı - Kardeş Olalım
Mehmet Balcı - Bozgun
Ahmet Çelebi - Neredesin Ey Merhame...
Hikmet Öztürk - Sorumlu Kim?
Muhsin Hamdi Alkış - Deprem Felâketi: Âye...
Halis Arlıoğlu - Oy Namustur
Ahmet Değirmenci - Ninni
Ahmet Değirmenci - Aşkın Mezarı
Osman Akyol - Çiğ Tanem
Erdem Özçelik - Hepimiz Biraz Issızı...
Remzi Kokargül - Bir Şehrin Gözyaşlar...
Murat Yaramaz - Yanıt
Murat Yaramaz - Kolay Gelsin
Mahmut Topbaşlı - Altı Şubat Gecesi
Mahmut Topbaşlı - Kor Ateşler İçinde
Erkan Karakaya - Ölümüm
Cemal Karsavan - Ya Duygular Öldürür ...
İlkay Coşkun - Türk Kimliği
Özkan Aydoğan - Beşik Miydi Sallanan
İlknur Eskioğlu - Âyet Gâyet Açık
Selahaddin Yıldız - Ha!
Ayşe Yaz - Kafasında Duman Tüte...
Yahya Daban - Sağlam Zemin
İrfan Aydın - Umudumun Gonca Gülle...
İrfan Aydın - Baş Rolde Sen Varsın
Ahmet Cihan Acar - Ölüm
Ahmet Cihan Acar - Hiç
Ahmet Rıfat İlhan - Ses
Mehmet Baş - Çattılar Seni
Hamid Ahmedzade - Çanakkale Şehitlerin...
Emine Öztürk - Sarsıntı
Servane DAĞTUMAS - Azerbaycanlı yazar F...
 
 
23 Mart 2005 tarihinden beri
 Ziyaretçi Sayısı Toplam : 11696341
 Bugün : 1853
 Tekil Ziyaretçi Sayısı Toplam : 581004
 Bugün : 43
 Tekil Ziyaretçi Sayısı (dün) Toplam : 50
 116. Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 0
 Önceki Sayıya Bırakılan Yorum Sayısı Toplam : 4
Son Güncelleme: 21 Mayıs 2023
Künye | Abonelik | İletişim